วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร โดยเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าระดับโลก (World Class) และงานบริการตามมาตรฐานสากล และการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของบริษัทพันธกิจ (Mission)

  • มุ่งขยายการขายและให้บริการทั้งในประเทศ และสู่กลุ่มประเทศในอาเซียน
  • สามารถตอบสนองความต้องการด้านสารสนเทศของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า
  • มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบสารสนเทศและความปลอดภัยให้กับลูกค้าของบริษัท
  • ใส่ใจในการให้บริการตามมาตรฐาน ISO 20000 เพื่อมอบประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีกับลูกค้า
  • มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
  • มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้าและองค์กร