NetONE แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แจกรางวัลจากการตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ surveymonkey ครั้งที่ 2 ปี 2014

สายงานลูกค้าสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับ คือ คุณพิชญะ จงตระกูล  จาก PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. ที่ได้รับรางวัลใหญ่ 1 รางวัล คือ  Samsung Galaxy Tab 3 life 7 จากการตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ surveymonkey  ครั้งที่ 2 ปี 2014 สำหรับลูกค้าที่มีสัญญา MA กับบริษัทฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสาร การร่วมสนุก และ การจับฉลากครั้งต่อไปในเดือน มิถุนายน 2015 ผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์