NetONE แผนกลูกค้าสัมพันธ์ แจกรางวัลจากการตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ surveymonkey ครั้งที่ 1 ปี 2015

สายงานลูกค้าสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับ คือ คุณภาณุวัฒน์ ลือบูรณะรัตน์  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลใหญ่ 1 รางวัล คือ  Samsung Galaxy Tab 3V มูลค่า 4,990 บาท จากการตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ surveymonkey  ครั้งที่ 1 ปี 2015 สำหรับลูกค้าที่มีสัญญา MA กับบริษัทฯ ท่านสามารถติดตามข่าวสาร การร่วมสนุก และ การจับฉลากครั้งต่อไปในเดือน ธันวาคม 2015 ผ่านทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์