ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับพนักงาน

ชมรมฟุตบอล NetONE ปะทะแข้งกับ การประปานครหลวง และ กนกสิน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 17.00 ณ การประปานครหลวง (สำนักงานใหญ่/ประชาชื่น)