งานฉลองความสำเร็จสำหรับประกาศนียบัตร ISO/IEC 20000-1:2011

NetONE เลี้ยงฉลองความสำเร็จอีกหนึ่งขั้น ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000: 2011 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ร้าน Somethin' else