ระวังหนอนไวรัส W32.Disttrack

ที่แพร่กระจายผ่านทางการ Share file ของผู้ใช้ Windows

หนอนนี้จะลบล้างข้อมูลทุกอย่าง แบบที่ไม่สามารถกู้คืน

 

ตอนนี้ยังพบในวงแคบของอุตสาหกรรมพลังงาน (ต่างประเทศ) แต่คงจะระบาดในเร็วๆวันนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก

http://www.symantec.com/security_response/writeup.jsp?docid=2012-081608-0202-99