บริษัท FireEye ซึ่งเป็นบริษัทที่วิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบ Security ได้ค้นพบการโจมตีผ่านช่องโหว่ของโปรแกรม Java Runtime เวอร์ชัน 7 Update 6 (build 1.7.0_06) โดยโจมตีผ่านการฝัง Java Applet ไว้ในเว็บไซต์ ช่องโหว่ดังกล่าวนี้ถูกกำหนดหมายเลขเป็น CVE-2012-4681 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaicert.or.th/alerts/corporate/2012/al2012co0018.html